Vanliga frågor

iBeacon är ett protokoll utvecklat av Apple för att kommunicera med operativsystem i smarta telefoner och surfplattor. Detta fungerar utmärkt även på andra operativsystem som till exempel Android.

När iBeacon identifierar en beacon, kan det väcka upp relevanta appar på någons telefon, även när en app är stängd och inte körs i bakgrunden.

Förutom i detaljhandeln finns beacons i branscher som vill kunna leverera riktade personliga meddelanden, på arenor, nöjesparker, museer, hotell, flygplatser m.fl.

BLE är signalen som emitteras av fyrar, och det är viktigt av två skäl. Först sänder den radiovågor, som kan tränga igenom fysiska hinder som väggar, till skillnad från Wi-Fi eller cell signaler, som ofta störs. För det andra, BLE förbrukar bara en bråkdel av batteriet som klassiska Bluetooth gör.

Ja, men de fungerar på olika sätt. Endast iOS 7 enheter skannar ständigt för BLE och väcker upp relevanta appar – även om de är stängda – när de kommer inom räckhåll för en beacon. iPhones och iPads kan göra detta tack vare Apples iBeacon protokoll (mer om detta nedan). Android-enheter, å andra sidan, har inte denna typ av system på driftssystemnivå vilket innebär att appen måste vara aktiv eller åtminstone köras i bakgrunden så den kan söka efter beacons. Denna scanning via appen innebär högre batteriförbrukning för Android-användare än för iPhone-användrare.

iBeacon låter iPhones och iPads ständigt skanna efter närliggande Bluetooth-enheter. När den identifierar en Bluetooth-enhet, en beacon, kan den väcka upp en app på någons telefon – även om programmet inte är igång. Utvecklare kan göra sina program så att de svarar på iBeacon med Apple’s Core Location APIs (application programming interfaces) i iOS.

Beacons skickar ut lite data, en identifikation. Detta gör det möjligt för mobila applikationer att skilja mellan beacons och utföra en åtgärd när det är nödvändigt (det vill säga en platsutlöst åtgärd). Tänk på det som en kombination av GPS och en IP-adress. Identifieraren består av tre delar: en UUID, som är specifik för en beacon-leverantör; en ”större”, som är specifik för en region, som en butik plats; och en ”mindre”, som är specifik för en subregion, som en avdelning inom en butik.

Utvecklare måste inkludera den unika identifieringen av en beacon i koden så att deras app kommer känna igen den. Om en app inte kan identifiera en beacon, kan den heller inte jaga BLE-signalen. De flesta beaconleverantörer ger utvecklare stöd för att hjälpa användare att konfigurera sina program.

Det korta svaret är ja, det lite längre är nja. För att kommunicera med och samla data om dina kunder räcker det inte att du har en beacon. Dina besökare behöver en enhet som kan ta emot signalen, till exempel en IPhone 4 eller nyare. Dessutom måste de ha bluetooth påslaget och sist men inte minst måste du ha en egen app som de har på när de är inne i butiken.

När du närmar dig produkten i butiken plingar det till i telefonen och ett erbjudande kommer upp på displayen.

Beacon är den första beröringsfria teknik som stöds av alla större mobila plattformar och är därmed mer populär än NFC.
NFC Räckvidden är upp till 20 cm, men det optimala intervallet är <4 cm. Med BLE- teknik är räckvidden cirka 70 meter.

De flesta beacons har en batteritid på två år då energiförbrukningen är riktigt lågt. Batteriet är i allmänhet icke-laddningsbart och behöver bytas ut.

  1. Flera lager av säkerhet: kunderna måste aktivera Bluetooth på sin mobiltelefon, tillåta lokaliseringstjänster upptäckt genom den aktuella appen och välja att ta emot meddelanden.
  2. privatlivet: Många kunder idag är fortfarande försiktiga med att ”spåras”. Återförsäljare kan vara oroliga för datastölder från beacons, men i själva verket passerar bara information tillsammans till molnet, inget lagras.

Alla Bluetooth 4.0-aktiverade enheter är kapabla att plocka upp BLE signaler, dessa inkluderar alla iOS-enheter som tillverkats sedan 2013.

Ja, de kan placeras utomhus, men temperaturen påverkar batteriets livslängd. Vissa fyrar är också vattentäta (eg. Estimote) så att de kan placeras utomhus. Om den externa miljön förändras såsom vid regn kan signalen försvagas.

Vissa beaconleverantörer låter endast behöriga program interagera med sina beacons. Detta gör det möjligt för dem att upprätthålla ett slutet nätverk av program.

Dock är de flesta beacons idag ”öppna nät” vilket innebär att deras identifikation är allmänt tillgänglig för utvecklare. Det innebär att tredjepartsutvecklare kan skapa butiksprogram som kommer att arbeta med beacons. Till exempel kan ett köpcenter låta varje unik butik få tillgång till offentliga beacons placerade i köpcentret.

Beacons kan inte skicka meddelanden till användarens telefon, det är appen som gör det. Beacons skickar sin unika identitet till en app för att tala om för programmet att den är i närheten. Signalen gör en app medveten om att det är dags att skicka användaren ett meddelande eller utföra en handling.
Beacons kan inte överföra innehåll – de sänder en plats, som gör det möjligt för program att hämta platsrelevant innehåll.

Om en användare inte vill interagera med beacons, kan hen välja bort det genom att inte tillåta appen att använda platstjänster (iOS), stänga av Bluetooth, eller avinstallera appen på sin telefon.

Eddystone är Googles svar på Apples iBeacon och är plattformsoberoende.

Till skillnad från IBeacon kommer Eddystone inte bara använda bluetooth utan även wifi och ohörbart ljud.

  1. iBeacon är Android och iOS-kompatibel, men endast inbyggd i operativsystemet iOS
  2. Eddystone är Android och iOS-kompatibel, och kan vara en naturlig del i kommande Android M
  3. iBeacon sänder ett reklampaket och ett unikt ID-nummer (detta består av UUID, stora och små siffror)
  4. Eddystone sänder tre olika paket: ett unikt ID-nummer (Eddystone-UID), en URL-adress (Eddystone-URL), och sensor telemetri (Eddystone-TLM)

Ja, om en kunds mobil ska detektera en Eddystone-URL behövs en app som kan läsa det paketet och visa det för användaren. Just nu stöds det av Chrome på iOS och den fysiska webbläsaren på Android. Även webbläsaren på iOS Chrome bygger på att meddelanden för ”Dagens meddelanden” är påslagna. Det är inte att Chrome öppnas automatiskt och visar webbsidan.

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss

Scroll to Top